uw factuur

Tandartskosten en vergoedingen kinderen:

De meeste tandartskosten voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar worden in principe vanuit de basisverzekering vergoed. Voor deze kosten geldt geen eigen risico.

Kosten voor een beugel / orthodontie en kroon- en brugwerk vallen echter niet onder de basisverzekering (enkele speciale gevallen uitgezonderd). Om voor vergoeding van deze kosten in aanmerking te komen, is een aanvullende verzekering nodig

 

Volwassenen:

U ontvangt de factuur van Infomedics

De verwerking van onze nota’s hebben wij overgedragen aan Infomedics.

Dit factoring bedrijf zal, mits u een tandartsverzekering heeft, het verzekerde deel van uw nota innen bij uw verzekering.

Van het deel dat u zelf moet betalen ontvangt u een restnota van Infomedics.

Als u geen tandartsverzekering heeft ontvangt u dus de gehele nota van Infomedics.

 

Heeft u vragen over de nota die u van Infomedics ontvangen heeft?

Neem dan s.v.p. direct contact op met de helpdesk van Infomedics, zij zijn uw eerste aanspreekpunt.

De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 op telefoonnummer 036 - 20 31 900 of kijk klik op: www.infomedics.nl

 

Heeft u vragen over vergoedingen door de verzekeraar?

Wij verzoeken u vragen over (eventuele) vergoeding van uw nota vanuit de tandartsverzekerering direct aan uw zorgverzekeraar te stellen.

Aangezien er grote verschillen zijn tussen de zorgverzekeraars en (aanvullende) tandartsverzekeringen wat betreft de dekking en premie

kunnen wij hier geen uitspraken over doen.

 

Heeft u vragen over uw behandeling zoals deze op de nota beschreven staat?

Belt u dan met onze assistente: telefoonnummer 0251-654051.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 08.00 en 14.00 en op vrijdag van 08.00 tot 12.00

 

Betalingsvoorwaarden Infomedics:

 

  1. Indien mogelijk mag Infomedics de rekening, of een deel van de rekening, rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekeraar.
  2. De rekening dient altijd voor de vermelde vervaldatum volledig door u aan Infomedics te worden voldaan.
  3. Indien de rekening niet voor de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de rekening is vermeld, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. U ontvangt een herinneringsbrief waarin wij u vragen de rekening alsnog binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd, te voldoen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengen wij rente en kosten in rekening.
  4. De rente en kosten die verband houden met het innen van de rekening, dienen door u voldaan te worden.
  5. Infomedics heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het factuurbedrag.
  6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening of het opzeggen van de overeenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.
  7. Mocht een bepaling van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht.

 

Uw rekening via e-mail:

Contact

Spoednummer 0251-654051
 

G.A. van den Aardweg

Schelgeest 1
1901 HB CASTRICUM
Telefoon:
0251-654051
Fax:
0251-671714
Routebeschrijving >